Grondwateroverlast

Grondwateroverlast is al jaren een probleem in Enschede. Tubantia vertelt in een longread over dit onderwerp dat Enschede haar textielverleden juist heeft te danken aan de waterrijkheid van haar locatie. Enschede is ontstaan op de Oost-Twentse Stuwwal. Uit deze wal ontspringen ongeveer tachtig beken en stromen. De textielindustrie die in de 19e eeuw naar Enschede kwam pompte zoveel water op dat het grondwaterpeil zakte. Als de textielfabrieken in de jaren 70 van de vorige eeuw stilvallen en de pompen stoppen, stijgt het grondwater weer. Er ontstonden in diverse wijken problemen en in de jaren 80 werden de eerste onderzoeken gedaan naar mogelijkheden om de wateroverlast op te lossen. Een bijkomend probleem voor Enschede blijkt de structuur van de bodem te zijn, die voor een deel bestaat uit ondoordringbare leem waardoor het water niet goed wegloop.

Veel inwoners van Enschede kampen met natte kelders, schimmelvorming en andere vochtproblemen in hun woning. Begin 2016 begonnen de redacties van de Twentsche Courant Tubantia en TV Enschede FM met het in kaart brengen van de problemen met behulp van een enquête.  Ingenieursbureau Tauw was daarvoor al namens de gemeente Enschede begonnen met een uitgebreid onderzoek naar het probleem. De gemeente heeft zeven risicogebieden voor (grond)wateroverlast aangewezen. In de uitkomst van de enquête van de Twentsche Courant Tubantia en TV Enschede FM komen die niet voor in de top 7. Het probleem blijkt zich op veel meer plekken voor te doen. De dagelijkse stand van zaken over dit onderwerp wat betreft hun huis of straat delen inwoners van Enschede tegenwoordig ook via een Facebookgroep over de wateroverlast.

Omdat grondwateroverlast zo’n grote impact heeft op het leven van sommige  Enschedeërs, was dit een geschikt onderwerp om mee aan de slag te gaan in het kader van Smart Enschede. Smart Enschede is er namelijk op gericht om de kwaliteit van leven in de stad te verhogen en inwoners en bedrijven hier ook zelf de middelen voor in handen te geven.

Het slim combineren van data van inwoners en professionals kan meer grip op het wateroverlastprobleem opleveren. Op 22 mei 2017 vond de eerste workshop plaats in het kader van het Smart Enschede project Grondwateroverlast Enschede. De bijeenkomst werd georganiseerd door Saxion en het DesignLab van de Universiteit Twente in samenwerking met Tubantia, de Gemeente Enschede, het Waterschap.

Inwoners en professionals gingen tijdens deze workshop in twee groepen aan de slag om te brainstormen over de samenstelling van het ideale informatie- en datadashboard. De groepen kwamen met vergelijkbare oplossingen: een dashboard waarin informatie en het stellen van vragen over oplossingen gecombineerd wordt met mogelijkheden om data – zoals foto’s van overlast in huizen, meldingen van (typen) overlast en grondwatermetingen, allemaal voorzien van geo-locatie en data uit enquêtes en stellingen van de dag – aan te leveren en te bekijken. Ook werd nagedacht over de gewenste inhoud van vervolgbijeenkomsten.

In een volgende bijeenkomst zal verder gesproken worden over de data die inwoners kunnen leveren en de eventuele gevolgen van het delen van data op het niveau van huizen in plaats van wijken. Ook zou het werken aan goedkope zelfbouwsensoren voor metingen op percelen van inwoners een interessant vervolg zijn.