Waterschap Vechtstromen

In juni 2015 heeft waterschap Vechtstromen zijn innovatiestrategie vastgesteld. Hiermee is de koers bepaald waarlangs Vechtstromen werkt aan innovatief en doelmatig waterbeheer. Om hedendaagse en toekomstige wateropgaven door bijvoorbeeld klimaatverandering, zoals perioden van langdurige droogte afgewisseld door enorme hoosbuien, goed het hoofd te kunnen bieden, is een innovatieve aanpak in waterbeheer noodzakelijk. Innovaties maken het bovendien mogelijk om onze kerntaken nu en in de toekomst tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven te kunnen blijven uitvoeren. Zodat we zorgen dat er altijd sprake is van schoon water, de juiste hoeveelheid water en veilig water, dè taken waarvoor we als waterschap aan de lat staan.

Gegevens