Enschede heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een steeds slimmere stad in diverse projecten op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit, bruisende binnenstad en werkgelegenheid. Het Smart Enschede Platform is erop gericht om inwoners, kleine en grote bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen te betrekken bij Smart Enschede. Dit is geen doel op zich maar een middel om de kwaliteit van leven in Enschede te verhogen en een vruchtbare voedingsbodem voor samenwerking en innovatie voor bedrijven te creëren.

Op dit platform – dat in ontwikkeling is en de komende jaren samen met inwoners, bedrijven en kennisinstellingen verder vormgegeven wordt – zult u steeds meer verhalen vinden over de impact van Smart Enschede op het leven van alledag in de stad en over hoe Smart Enschede bijdraagt aan innovaties in de stad en aan het slimmer besturen van de stad.

Daarnaast vindt u informatie over slimme diensten en en lopende Smart Enschede-projecten in de stad.

We hopen dat deze verhalen en informatie u als inwoner of bedrijf zullen inspireren tot nieuwe projecten of diensten.

Een andere manier om mede vorm te geven aan Smart Enschede is door deel te nemen aan evenementen of workshops die op dit platform worden aangekondigd en over enkele maanden ook aan en online discussies die op dit platform worden geïnitieerd.

Verder kunt u zelf aan de slag met data over Enschede. U kunt data bekijken in de vorm van visualisaties en dashboards. Ook kunt u de data hergebruiken voor uw eigen diensten via een Application Programming Interface, kortweg API genoemd. Er zijn zowel real-time (sensor)data als databestanden beschikbaar. Er zal steeds meer data over de stad beschikbaar komen via het platform. Momenteel is de hoeveelheid data die beschikbaar is via het Smart Enschede Platform nog beperkt.

Verhalen

Hier komt een beschrijving van wat verhalen zijn.

Lees de verhalen

Evenementen

Bekijk relevanten evenementen in Enschede

Overzicht van evenementen