Orion Context Broker

Vanuit Saxion wordt een Fiware-stack gedraaid waarbij de Orion Context Broker wordt gebruikt voor het aanbieden van real-time data. Deze data bevat alleen de laatst gegeven waarde van een sensor. Dit kan handig zijn voor het maken van real-time indicatoren, zoals te zien is bij onze parkeervisualisaties.

Ook is het mogelijk om u te abonneren op een bepaalde data feed zodat u automatisch nieuwe waarden in uw systeem binnenkrijgt op het moment dat deze gepubliceerd worden. Voor meer informatie kunt u de officiële documentatie bekijken: https://fiware-orion.readthedocs.io/en/master/index.html.

De Saxion installatie kunt u uitvragen door deze URL als basis te gebruiken: http://orion.smartenschede.nl/. De API van Orion is vastgelegd in de standard NGSI9 en NGSI10 (versie 1 en 2). Dit zijn REST-gebaseerde interfaces. De eenvoudigste aanroepen zijn met een browser te maken, maar veel praktischer is het gebruik van REST gereedschap zoals Postman.

Orion ondersteunt zowel NGSI10 als NGSI10V2, de vereenvoudigde opvolger. Een lijst van alle entities wordt opgevraagd met de call:

In NGSI10 V1: http://orion.smartenschede.nl/v1/contextEntities

In NGSI10 V2: http://orion.smartenschede.nl/v2/entities

Orion is een multi-tenant systeem, dat betekent dat de datasets van verschillende toepassingen van elkaar gescheiden zijn. Daartoe worden een tweetal Fiware-specifieke HTTP headers toegepast: Fiware-Service en Fiware-ServicePath. Voor het uitvragen van sets dient u deze headers mee te sturen met uw verzoek.

Voorbeeld: Om de data uit de Social Indicator  op te vragen dient u de volgende headers toe te voegen:

Fiware-Service: SocialMediaIndicatorService
Fiware-ServicePath: /nl/enschede

De namen die u moet gebruiken in beide Fiware-headers kunt u vinden bij de beschrijving van elke individuele techniek (voorzover deze Orion gebruikt).

Omdat de Context Broker alleen de laatste waarde bevat is deze niet te gebruiken voor historische data-analyse. Daarvoor gebruiken we een CKAN-installatie waar (overigens na hand-matige configuratie) automatisch alle binnengekomen waarden worden toegevoegd aan bestaande datasets.