EMPOWER

EMPOWER is een Europees project dat zich richt op het terugdringen van conventioneel aangedreven verkeer in steden. Het project erkent dat er een stap nodig is in het gedrag van automobilisten om de doorstroming van het verkeer in steden te verbeteren, de luchtkwaliteit te verbeteren en de uitstoot van CO2 en de aardolieconsumptie te verlagen. EMPOWER kiest daarbij voor een ‘reward rather than punishment’-benadering. EMPOWER onderzoekt de mogelijkheden van het gebruik van positieve prikkels via smartphone-technologie en het web om mensen te over te halen om bescheiden veranderingen aan te brengen in hun transportkeuzes.