Brid.ge

De binnenstad van Enschede doet in dit project dienst als living lab om pilots uit te voeren om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te bevorderen.

Een van deze pilots gaat over datavisualisaties en datadashboards die binnenstadsondernemers en ambtenaren inzicht geven in ontwikkelingen en trends in de binnenstad. Daarnaast wordt een dashboard ontwikkeld met interessante data voor het winkelend publiek dat bijvoorbeeld op grote beeldschermen in de stad getoond kan worden.