Interactieve projectie

In het kader van het project Spontane Binnenstad is er op de lange gevel van het Muziekcentrum, aan de Noorderhagen in Enschede een interactieve installatie geplaatst. Hiermee worden elke avond beelden geprojecteerd waarmee passanten kunnen spelen. De interactieve installatie is bedacht door Concordia, de wijkraad en Wirelab.

De interactieve installatie toont beelden als er passanten voorbijkomen. De passanten kunnen die beelden manipuleren.